MENU

เครื่องพับปากกระสอบ CP4900

เครื่องพับปากกระสอบ CP4900 สามารถพับปากถุงให้มีความสวยงามเพื่อลำเลียงกระสอบเข้าปากจักรเย็บกระสอบได้ตรง และยังป้องกันอันตรายของฝ่ามือที่จะต้องเสี่ยงการเย็บกับปากกระสอบโดยตรง ดังนั้นจึงให้เครื่องพับปากกระสอบ CP4900 ลำเลียงกระสอบแทนเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

รายละเอียดเครื่องพับปากกระสอบ CP4900
ความเร็ว 9 - 11 เมตร / นาที
ขนาดตัวเครื่อง W300 mm. x L 800 mm. x H 350 mm.
มอเตอร์(Mitsubishi) 1/4 HP, 380VAC, 0.83 AMP,IP55
ชนิดของถุง ถุงพลาสติกสาน , ถุงกระดาษ
สายพาน V-BELT 470L4"GOOD YEAR"
เนื้อที่ว่างของปากกระสอบ 170 - 200 mm
ระยะพับปากกระสอบ 30 - 60 mm

สนใจสินค้าและบริการ

ติดต่อบริษัท : 02-426-7737

คุณ อรทัย : 089-025-2739